Strona Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Chojnowie - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne

Certyfikat po raz drugi

Aktualności > 2011/2012 > WRZESIEŃ


MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT ZIELONEJ FLAGI
DLA GIMNAZJUM NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
PO RAZ DRUGI!!!


22 września bieżącego roku przedstawiciele Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika: Dyrektor szkoły - Andrzej Urban, koordynator SdE - Małgorzata Potaczała oraz wicedyrektor - Lucyna Spes mieli okazję uczestniczyć w swoiście podwójnym święcie edukacji ekologicznej: Konferencji Programu Szkoły dla Ekorozwoju, która odbyła się w krakowskim Centrum Konferencyjnym "Reduta". Spotkanie około 300. przedstawicieli szkół i przedszkoli z terenu całego kraju pozwoliło na podsumowanie 10. lat funkcjonowania międzynarodowego programu na terenie Polski oraz na wręczenie certyfikatów i statuetek Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. Nasza szkoła po raz drugi została uhonorowana zaszczytnym, międzynarodowym certyfikatem Zielonej Flagi, potwierdzającym niezwykły wkład i wartość  podejmowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz zdobyła nagrody: zestaw do badania jakości wody oraz mikroskop.
Specjalny gość Konferencji - doradca Prezydenta RP ds. społecznych - Henryk Wujec,  odczytując list Prezydenta RP - Bronisława Komorowskiego, podkreślił: "Czyste powietrze, woda i gleba, bogactwo flory i fauny są naszym wspólnym dobrem. Aby mogły się nimi cieszyć następne pokolenia, nie wystarczą  przyjęte przez parlament stosowne regulacje prawne. Potrzebne są do tego samorządy, dla których ekologia jest autentycznym priorytetem w programach rozwoju. Potrzebne są firmy, dla których znaczy ona coś więcej niż działania marketingowe. Potrzebna jest umiejętność i chęć pogodzenia pozornie sprzecznych interesów rozwoju gospodarki, sprawiedliwości społecznej i ochrony środowiska. Przede wszystkim więc potrzebni są wyedukowani, świadomi wagi tych spraw obywatele". Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika od wielu lat przekonuje się, że prawidłowo stworzona sieć koalicjantów na rzecz ekologii pozwala na efektywne przeprowadzenie inicjowanych przez koordynatora SdE w naszej szkole - p. Małgorzatę Potaczałę akcji, projektów i konkursów.  To dzięki współpartnerom różnorodnych akcji: władzom Miasta i Gminy Chojnów, placówkom oświatowym, instytucjom kultury, organizacjom pozarządowym, uczniom, rodzicom, właścicielom prywatnych firm możemy podejmować kolejne wyzwania związane z szerzeniem idei ekologicznych. Za to po raz kolejny gorąco DZIĘKUJEMY, a jednocześnie ZAPRASZAMY do udziału w kolejnych inicjatywach, o których słów kilka już wkrótce.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego