Strona Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Chojnowie - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne

Gala promotor ekologii

Aktualności > 2013/2014 > GRUDZIEŃ

GIMNAZJUM NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CHOJNOWIE
LAUREATEM NARODOWEGO KONKURSU "PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU" !!!


"Dobrze jest człowiekowi
żyć z głową w chmurach
a myślom
dać mieszkać pośród orłów,
ale musi on też myśleć o tym,
że im wyżej drzewo
wspina się ku niebu,
tym głębiej musi zapuścić korzenie
w serce matki Ziemi"
Przysłowie indiańskie z plemienia Crow
Warszawa 11 grudnia 2013 roku.

W tym dniu w  Centrum Olimpijskim PKOL odbyła się uroczysta Gala XIV edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni środowisku", na której w najliczniej obsadzonej,  a co za tym idzie najtrudniejszej do wygrania kategorii "Promotor Ekologii" chojnowskie gimnazjum zostało Laureatem obok takich podmiotów jak Ogród Zoobotaniczny w Toruniu,  Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej czy Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce.
Narodowy Konkurs Ekologiczny "Przyjaźni Środowisku" organizowany jest już od 14 lat pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP. Organizatorem Głównym Konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Idea Konkursu opiera się na założeniu, że promowanie obywatelskich postaw proekologicznych ma równie fundamentalne znaczenie jak wdrażanie przyjaznych środowisku technologii, toteż w Konkursie oceniane są zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej, co z roku na rok przyciąga coraz większą rzeszę samorządów, przedsiębiorstw, placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych.
Narodowa Rada Ekologiczna bardzo wysoko oceniła działania jakie podejmuje Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Chojnowie w dziedzinie kształtowania działań i postaw proekologicznych - jako Laureat "Promotora Ekologii" otrzymaliśmy certyfikat i tytuł Promotora Ekologii. Na uroczystej Gali nastąpiła ceremonia wręczenia nagród, wyróżnień i certyfikatów - w imieniu gimnazjum certyfikat i nagrodę odebrał z rąk pani Elżbiety Dzikowskiej dyrektor Andrzej Urban. Z naszego najbliższego terenu nagrodzony został Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski w kategorii Samorząd Przyjazny Środowisku.
W naszej szkole przywiązujemy dużą wagę do działań proekologicznych. Prekursorką w tej dziedzinie jest nauczycielka chemii pani Małgorzata Potaczała i to ona rozpoczęła przed laty tę ścieżkę działalności włączając w projekty coraz większe grupy młodzieży a także aktywizując środowisko lokalne. Słowa uznania należą się także mojej pani wicedyrektor Lucynie Spes, której energia i pomysłowość także przyczyniły się do tego sukcesu. Ze swojej strony staram się zawsze wspierać takie edukacyjnie ważne inicjatywy, które  bardzo angażują młodzież przygotowując ich jednocześnie do życia w coraz szybciej zmieniającej się rzeczywistości. Wciąż niezrealizowana jest koncepcja wprowadzenia do programu  nauczania przedmiotu "ekologia" i takie też postulaty padły z ust prelegentów. Być może już niedługo zmieniające się pod wpływem działalności człowieka środowisko wymusi systemowe działania edukacyjne na tym polu. Póki co serdecznie dziękuję Burmistrzowi Chojnowa, panu Janowi Serkiesowi oraz  naszym radnym za systematyczne wspieranie naszych pomysłów i działań. Jest to pomoc często bardzo wymierna, gdyż od kilku już lat dzięki niej mamy np. dodatkowe godziny na zajęcia ekologiczne finansowane z budżetu miasta, które bez wątpienia również przyczyniły się do zdobycia tej prestiżowej nagrody i tytułu.
Dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy angażowali się we wspólne działania i oczywiście uczniom, zwłaszcza tym, którzy już ukończyli nasze gimnazjum bo to również ich wieloletnia działalność i aktywność wydała dziś owoce w postaci tak wielkiego wyróżnienia nie tylko dla całej naszej szkolnej społeczności ale i dla Miasta Chojnowa.


Andrzej Urban
Dyrektor Gimnazjum nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Chojnowie


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego