Strona Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Chojnowie - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne

Kodeks ekologiczny

Gimnazjum nr 2 Szkołą dla Ekorozwoju > KODEKS EKOLOGICZNY

KODEKS EKOLOGICZNY

W 2009 roku w wyniku prac grupowych i decyzji grupy roboczej Szkoły dla Ekorozwoju powstał tekst Kodeksu ekologicznego naszej skzoły,  w którym czytamy:

"Jako młodzi ekolodzy zobowiązujemy się do:

1. objaśniania pojęć ekologicznych i opisywania związków między naturalnymi składnikami środowiska, człowiekiem i jego działalnością;
2. planowania i podejmowania działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu oraz aktywnego udziału we wszystkich, organizowanych na terenie szkoły i środowiska lokalnego, działaniach, które przyczyniają się do ochrony środowiska;
3. promowania zachowań proekologicznych w domu rodzinnym, wśród rówieśników, w społeczności lokalnej;
4. stosowania poznanych zasad przyjaznego obcowania ze środowiskiem poprzez prowadzenie w miarę możliwości racjonalnej gospodarki materiałowej, segregacji śmieci i oszczędnego gospodarowania zasobami wody;
5. wskazywania negatywnych i promowania pozytywnych aspektów ingerencji człowieka w środowisko".
W bieżącym roku szkolnym dzięki wysiłkom całej społeczności szkolnej, licznym pomysłom plastycznym i literackim przedstawionym podczas ogólnoszkolnych wyborów Kodeksu Ekologicznego i w wyniku głosowania szata graficzna i treść KE uległy zmianie. Kodeks został wzbogacony  o zapisy przedstawiające oczekiwania zwierząt lądowych i wodnych, ptaków, Ziemi wobec człowieka. Pomysł uczennicy klasy II a - Anety Lipy i jej "Ekobajka" został wybrany jako najlepszy i to on wyznacza zakres edukacji ekologicznej w naszej szkole.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego