Strona Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Chojnowie - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne

Kodeks ekologiczny

Aktualności > 2010/2011 > STYCZEŃ

JAK GIMNAZJALIŚCI BĘDĄ NADAL GRALI W ZIELONE?


Działania ekologiczne podejmowane w naszej szkole już od wielu lat pod bacznym okiem p. Małgorzaty Potaczały, uwieńczone uzyskaniem w zeszłym roku szkolnym Międzynarodowego Certyfikatu "Zielonej Flagi", oczywiście nie zakończyły się i nasi uczniowie wraz z opiekunami nie spoczęli na laurach!!!
Działania podjęte na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu tygodni zogniskowane były wokół opracowania formy i zmodyfikowania treści Kodeksu Ekologicznego. Uczniowie klas I - II pracowali w kilkuosobowych grupach i mieli za zadanie opracować szatę graficzną oraz formę przekazywanych treści oraz do już istniejących punktów Kodeksu:
"Jako młodzi ekolodzy zobowiązujemy się do:
1. objaśniania pojęć ekologicznych i opisywania związków między naturalnymi składnikami środowiska, człowiekiem i jego działalnością;
2. planowania i podejmowania działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu oraz aktywnego udziału we wszystkich,  organizowanych na terenie szkoły i środowiska lokalnego, działaniach,  które przyczyniają się do ochrony środowiska;
3. promowania zachowań proekologicznych w domu rodzinnym, wśród rówieśników, w społeczności lokalnej;
4. stosowania poznanych zasad przyjaznego obcowania ze środowiskiem poprzez prowadzenie w miarę możliwości racjonalnej gospodarki materiałowej, segregacji śmieci i oszczędnego gospodarowania zasobami wody;
5. wskazywania  negatywnych i promowania pozytywnych aspektów ingerencji człowieka w środowisk"
dodać swoje propozycje. Rozmach przedsięwzięcia, jego barwność i atrakcyjność plastyczną poznawali nie tylko uczniowie, ale też pracownicy i odwiedzający nas goście. Wybrano najlepsze kodeksy i to one staną się naszą ekologiczną wizytówką oraz wyznaczą zakres dalszych działań.

GRATULUJEMY UCZNIOM
BIORĄCYM UDZIAŁ W KONKURSIE KREATYWNOŚCI
A ORGANIZATOROM I GIMNAZJALISTOM WCHODZĄCYM W SKŁAD TZW. "GRUPY ROBOCZEJ" DETERMINACJI I PRACOWITOŚCI!!!


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego