Strona Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Chojnowie - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne

Komitet lokalny 2011/2012

Gimnazjum nr 2 Szkołą dla Ekorozwoju > Komitet lokalny 2011/2012

KOMITET LOKALNY 2011/2012

Koordynator SdE: Małgorzata Potaczała. Członkowie grupy: uczniowska Kapituła Zielonej Flagi: Kamila Gołąb, Natalia Łaszkiewicz, Pamela Pokładowska, Martyna Duda, Kacper Majoch, Adam Kopeć, Bartosz Gajda. Dyrektor szkoły - Andrzej Urban; wicedyrektor - Lucyna Spes. Nauczyciele: biologii - Barbara Karasek; fizyki - Radosław Kupczyński; informatyki, matematyki - Ireneusz Więcław; wych. fizycznego: Chrystian Serkies, Alina Bujak; EDB - Katarzyna Ferenc;  j. polskiego - Ewa Kantor, Małgorzata Graban. Reprezentant Rodziców - Małgorzata Miłuch. Joanna Betlejewska - sekretarz szkoły. Andrzej Janulewicz - kierownik administracyjny. Anna Witek - pracownik obsługi. Współpartnerzy z innych placówek oświatowych, nominowani przez uczniów: Mirosława Spes - nauczyciel SP nr 3, Bożena Szarek - nauczyciel SP 4, przedstawicielki Przedszkola nr 3: dyrektor - Iwona Faluta - Borys oraz nauczyciel klas "0" -  Ewa Jedynak. Inspektor ds. ochrony środowiska w UM Chojnowa - Jadwiga Malik. Kierownik Oddziału Estetyki Miasta w CHZGKiM - Emilia Bażan. Dyrektor Biblioteki Publicznej - Barbara Landzberg. Właściciel Firmy "Eneko" - Zbigniew Susło. Przedstawiciele sponsora  w zakresie zbiórek ZSEE - "ECOREN - u": Wioletta Zawisza, Piotr Rozbicki. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne projektów, konkursów regionalnych i ogólnopolskich: Joanna Brewińska - koordynator programu "Jedz smacznie i zdrowo", pracownicy Centrum UNEP/GRID Warszawa - współorganizatora i partnera merytorycznego projektu "90 szkół na 90 lat Philips"; Magdalena Grochowska - wiceprezes Stowarzyszenia "Trójrzecze": trener regionalny projektu "Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier", pomysłodawczyni akcji "Gwiazdka dla Gracji". Krzysztof  Szustka - koordynator Programu Szkoły dla Ekorozwoju. Aleksandra Koper - koordynator projektu Banku Ochrony Środowiska pn. "Czas na zdrowie". Beata Kozłowska - kierownik T.O. RCKiK w Legnicy. Michał Kamiński - administrator chojnow.pl. Patronat honorowy - Burmistrz Miasta Chojnowa - Jan Serkies.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego