Strona Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Chojnowie - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne

Najlepsze z Najlepszych

Aktualności > 2011/2012 > MARZEC

NAJLEPSZE Z NAJLEPSZYCH!!!
STYPENDYSTKI "DOLNOŚLĄSKIEGO PROGRAMU - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW UZDOLNIONYCH"
są wśród nas!!!


Są bowiem laureatkami konkursów przedmiotowych, olimpiad i  ogólnopolskich turniejów wiedzy. Mogą się także pochwalić średnią ocen grubo przekraczającą 4,85.
29 lutego 2012 roku delegacja z naszej szkoły: Dyrektor - Andrzej Urban oraz uczennice: z klasy II b - Kamila Gołąb oraz z klasy III b - Aneta Lipa wzięli udział w zorganizowanej przez Samorząd województwa dolnośląskiego "Gali Stypendystów", która odbyła się  w sali audytoryjnej Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu, w kompleksie Hali Stulecia. Uczennice naszego gimnazjum odebrały z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - Beaty Pawłowicz "Listy gratulacyjne".
"Dolnośląski program stypendialny - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, a  finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego. Celem wsparcia stypendialnego jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego szczególnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Uczniowie wybierają sobie przedmiot wiodący, a indywidualną ścieżkę rozwoju edukacyjnego przygotowują dla nich nauczyciele uczący w danej szkole.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego