Strona Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Chojnowie - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne

Ogólnopolskie laury

Aktualności > 2009/2010

10 czerwca 2010 r. odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników IX edycji konkursu na pracę pisemną organizowanego przez Narodowy Bank Polski we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Serwisem Antyplagiatowym „Plagiat”. Patronat medialny nad konkursem sprawowały "Dziennik Gazeta Prawna" i "Gazeta Szkolna".
Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do pogłębiania wiedzy z zakresu ekonomii
i kształtowania umiejętności praktycznego jej wykorzystania oraz zachęcenie nauczycieli do nauczania ekonomii i umiejętności praktycznych ułatwiających funkcjonowanie uczniów
w warunkach gospodarki rynkowej.
Wręczenie nagród odbyło się w Muzeum Ziemi w Warszawie. Komisja Oceniająca, złożona z: prof. Krzysztofa Opolskiego - Przewodniczącego (NBP), Piotra Skwiecińskiego (NBP), Ewy Bobińskiej (Ośrodek Rozwoju Edukacji), Beaty Łuba-Krolik (Ośrodek Rozwoju Edukacji), Stanisława Koczota (Dziennik Gazeta Prawna), Urszuli Nowak (Gazeta Szkolna), miała niełatwe zadanie wyłonienia 6 najlepszych esejów w kategorii "Gimnazja" spośród 270 prac oraz 6 najlepszych esejów w kategorii "Szkoły ponadgimnazjalne" spośród 171 nadesłanych prac. Łącznie wpłynęło 745 prac, jednak tylko 441 spełniało wymogi formalne.
Uczniowie szkół gimnazjalnych zmierzyli się w tym roku z tematem „Historia pieniądza papierowego na ziemiach polskich”. Nasza uczennica Sylwia Bodes uzyskała III miejsce
w tym ogólnopolskich zmaganiach historyczno – literackich. Opiekę merytoryczno – formalną nad pracą sprawowała p. Elżbieta Sołtysiak. Nagrodami w konkursie były czeki pieniężne na zakup sprzętu komputerowego lub RTV oraz pokrycie opłat za uczestnictwo
w kursach językowych, a także publikacje na tematy ekonomiczne i drobne upominki rzeczowe..

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego