Strona Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Chojnowie - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne

Przyjaźni środowisku

Aktualności > 2012/2013 > CZERWIEC

PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU


Narodowy Konkurs Ekologiczny "Przyjaźni Środowisku" organizowany od 14 lat pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ma na celu popularyzację inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Ponadto Konkurs ma za zadanie wyróżniać podmioty zaangażowane w edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży, społeczności lokalnych, promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. Aby wziąć udział w Konkursie, zainteresowane uczestnictwem podmioty, muszą w regulaminowym terminie nadesłać Kartę Zgłoszeniową, w której dokonują autoprezentacji, przedstawiają rys historyczny i ekologiczny regionu, a przede wszystkim szczegółowo opisują zgłaszane przedsięwzięcie.
Przy podejmowaniu decyzji o nadaniu tytułu Laureata brana jest pod uwagę skala przedsięwzięcia, nowatorstwo, kompleksowość rozwiązań, a przede wszystkim wpływ na środowisko naturalne. Liczy się również prowadzenie działalności związanej z edukacją ekologiczną, promocją ochrony środowiska i zdrowego trybu życia, organizacją imprez proekologicznych oraz podnoszeniem świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa.
Wszystkie powyższe kryteria spełniła dokumentacja konkursowa naszej szkoły i decyzją Kapituły (http://www.przyjazni-srodowisku.pl/kapitula-iii-edukacja
) przyznano szkole tytuł Laureata XIV Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku", w kategorii "promotor Ekologii"!!! (http://www.przyjazni-srodowisku.pl/laureaci-i-wyroznieni-xiv-edycji-wylonieni)
Prestiżowe wyróżnienie nagradza dotychczasową działalność społeczności szkolnej na niwie ekologii - nagradza działalność Uczniowskiej Kapituły Zielonej Flagi koordynowanej przez p. Małgorzatę Potaczałę - nagradza jednocześnie działalność zaprzyjaźnionych ze szkołą firm, instytucji, mediów, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych z terenu Miasta Chojnowa: Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4, Przedszkola Miejskiego nr 1 i Przedszkola Miejskiego nr 3, którym za dotychczasową współpracę DZIĘKUJEMY!!!
O przebiegu uroczystości wręczania Certyfikatów, która odbędzie się w Pałacu Prezydenckim powiadomimy już wkrótce.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego