Strona Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Chojnowie - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne

Rekrutacja

Dla rodziców

Skrót Zarządzenia Nr 72/2010
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
z dnia 15 grudnia 2010 roku
w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów
oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów
do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2011/2012.


Część II
REKRUTACJA DO GIMNAZJÓW

§ 2

1. Ustala się następujące terminy rekrutacji do gimnazjów:
a) Składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum: od 1 do 30 marca 2011 r.
c) Składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów:
od 22 do 24 czerwca 2011 r.
d) Ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjum:
do 1 lipca 2011 r.
e) Potwierdzenie woli przyjęcia do gimnazjum poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie
szóstej oraz innych wymaganych dokumentów: do 5 lipca 2011 r.
f) Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do gimnazjum: do 6 lipca 2011 r.
3. Konkursem organizowanym przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty (spełniającym warunki określone w § 5 ust. 6 rozporządzenia), którego laureaci przyjmowani są do gimnazjum ogólnodostępnego niezależnie od kryteriów zawartych w jego statucie, jest Konkurs
Interdyscyplinarny dla Uczniów Szkół Podstawowych „zDolny Ślązaczek”.

KARTY ZAPISU DO NASZEGO GIMNAZJUM –
SEKREATRIATY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, WYCHOWAWCY KLAS VI,
SEKRETARIAT NASZEJ SZKOŁY – UL. KONARSKIEGO 4,
w godz. 8:00- 15:00.
WSZYSCY UCZNIOWIE CHĘTNI DO NAUKI W NASZYM GIMNAZJUM:
Z TERENU MIASTA I GMINY CHOJNÓW ZOSTANĄ PRZYJĘCI.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego