Strona Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Chojnowie - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne

Samorząd szkolny

Uczniowie

Działalność Samorządu Uczniowskiego

W Gimnazjum nr 2 w Chojnowie  przedstawicielem wszystkich uczniów jest Rada Samorządu Uczniowskiego.
Radę Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 2 w Chojnowie tworzy dziesięciu uczniów wybieranych w wyborach, podczas których kandydaci do  Rady SU organizują własne kampanie , promując swe hasła wyborcze na plakatach i podczas audycji przez radiowęzeł . Następnie  członkowie rady wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę, sekretarza i skarbnika.

Podstawowymi celami  samorządu są : rozwijanie samorządności i aktywności uczniów, tworzenie więzi ze szkołą zgodnie z hasłem "Uczeń współgospodarzem szkoły", ochrona praw uczniów, wdrażanie do respektowania obowiązków uczniów oraz kształtowanie umiejętności brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Dla samorządu szkoła to nie tylko miejsc nauki, ale także miejsce w którym można w sposób atrakcyjny spędzać czas wolny. Dlatego organizują liczne imprezy, z których wiele weszło na stałe do kalendarza imprez szkolnych. Są to m.in.:

  • "Przegląd kolęd granych i śpiewanych oraz stroików świątecznych"

  • "Mikołaj"

  • "Otrzęsiny pierwszoklasistów"

  • "Walentynki"

  • "Pierwszy dzień wiosny"

Aby docenić talenty artystyczne oraz osiągnięcia naukowe swoich kolegów  przyznają tytuł "Osobowość Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika". Honorują w ten sposób wysiłek jaki wkładają ich koledzy w pracę nad sobą i rozwijaniem zainteresowań.

Samorząd bierze aktywnie udział w tworzeniu prawa szkolnego, opracowując regulaminy i ceremoniały imprez szkolnych.  chętnie współpracują z  Radą Rodziców. Tak było, np. przy akcji "Witaminy za grosik" promującej zdrowy styl życia.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego