Strona Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Chojnowie - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne

Szkolne Dni Wody

Aktualności > 2009

Szkolne Dni Wody


14 maja 2009r. p. Elżbieta Sołtysiak i p. Małgorzatą Graban zorganizowały „Szkolne Dni Wody”, w których wzięła udział Dyrekcja oraz zaproszeni nauczyciele i przedstawiciele klas. Akcja była ukoronowaniem wielotorowych działań w ramach edukacji globalnej, która jest naczelną dewizą programu CEO „Patrz i zmieniaj”. W trakcie tego spotkania zgromadzeni uczestnicy mięli okazję wysłuchać prelekcji poświęconej przede wszystkim wodzie – omówiono jej właściwości fizyczne, chemiczne, znaczenie w przyrodzie, dla funkcjonowania organizmu ludzkiego i jej zasoby na świecie. Następnie odbył się konkursowy pokaz prezentacji multimedialnych i amatorskich filmów dotyczących wody, których autorami byli uczniowie klas III. Przewodnim tematem tych prac było ukazanie kulturowego znaczenia wody, jej miejsca w literaturze, malarstwie, filmie i życiu codziennym ludzi. Następnie odbył się konkurs wiedzy o wodzie adresowany do drużyn z klas II. Zawodnicy losowali pytania, a odpowiedzi na nie były punktowane przez jury. W skład komisji eksperckiej weszli: pan Dyrektor oraz nauczycielki chemii, biologii i geografii. Ich ocenie podlegały również scenki rodzajowe przygotowane przez delegacje klas II. Szczególne uznanie wzbudziła prezentacja klasy IIA, która na zaimprowizowaną konferencję prasową zaprosiła przedstawicieli różnych kontynentów (Europy, Azji, Australii, Afryki i obu Ameryk). Aktorzy wcielając się w określone postacie przedstawiali problemy z dostępnością do wody w ich krajach i sposoby na jej oszczędzanie. Aplauz zyskała również scenka klasy IIC, która wykorzystując metodę dramy pokazała wpływ wody na środowisko naturalne i życie na Ziemi. Klasy pierwsze zostały nagrodzone w kategorii „plakat”. Prace wykonane przez pierwszaków zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu, tak aby jak największa liczba osób, mogła je zobaczyć i zapoznać się z poruszaną przez nich problematyką. Spotkanie zakończył pokaz multimedialny przygotowany przez członków koła chemicznego, gdzie przedstawiono wyniki badań dotyczących stanu wód w rzece Skorze. Uzupełnieniem tej akcji były warsztaty przeprowadzone następnego dnia przez wolontariuszki Polskiej Akcji Humanitarnej, w czasie których uczestnicy w grupach metodą metaplanu odpowiadali na pytanie „Dlaczego w XXI wieku na świecie są problemy z wodą?”. Na zakończenie przedsięwzięcia odbyło się podsumowanie, których główną ideą było promowanie sposobów oszczędzania wody.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego